Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach informuje, że prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych:

  • dla pracodawców oraz kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjnych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • pierwsza pomoc
  • i innych w zależności od potrzeb

Ceny poszczególnych kursów mogą być negocjowane.

Zapotrzebowanie na w/w szkolenia prosimy zgłaszać do sekretariatu ZST w Suwałkach lub tel. 875653632 lub e-mail: zst @ zst.suwalki.pl

Terminy poszczególnych szkoleń ustalone zostaną po zebraniu zgłoszeń.
Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni o terminie kursu.