Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas drugich kształcących się w zawodzie technik mechanik, technik mechatronik i technik teleinformatyk do wzięcia udziału w projekcie Eurostażysta poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją oraz oświadczeniem do 23 maja 2018 roku do Biura Projektu, które znajduje się w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach pokój nr 8.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Deklaracja

Regulamin

 

Informacje o projekcie:

Projekt „Eurostażysta” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w ramach programu PO WER na zasadach programu Erasmus+.

Czas realizacji projektu od 01.12.2017r. do 30.11.2019r.

W ramach projektu przewiduje się wyjazd czterech 16 osobowych grup uczniów na trzytygodniowe staże zawodowe do Pragi w Czechach (pobyt na miejscu – 19 dni, podróż – 2 dni, łącznie – 21 dni).

W projekcie uczestniczyć będzie 64 uczniów z klas technikum: budownictwa, elektryk, urządzeń i systemów energii odnawialnej, mechanik, mechatronik i teleinformatyk.

Na staże wraz z każdą z grup uczniów wyjedzie 2 opiekunów, którzy będą wspierać uczestników podczas pobytu za granicą, monitorować bezpieczeństwo podczas podróży i czasu wolnego

Główne cele projektu to:

– podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach poprzez udział w stażach zagranicznych u Partnera zagranicznego,

– zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników projektu,

– zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.

 

 

 

 

Aktualności

Drugi staż w Pradze w ramach projektu “Eurostażysta”

W dniach od 17.09.2018 do 05.10.2018 uczniowie naszej szkoły w ramach projektu “Eurostażysta” odbywali staże w Pradze w placówkach kształcenia zawodowego: Vyšši odborná škola a Středni prumyslová škola elektrotechnická Františka Križika i Akademie remedel

0 komentarzy

Drugi staż w Pradze

17 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły w ramach projektu Eurostażysta wyjechali na trzytygodniowy staż do Pragi w Czechach.

0 komentarzy

Spotkanie kulturowe w ramach projektu “Eurostażysta”

W dniu 10.09.2018r. w ramach przygotowania kulturowego odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Eurostażysta”.

0 komentarzy

Zajęcia pedagogiczne

W dniu 03.09.2018 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży.

0 komentarzy

Uwaga Eurostażyści!

10 września 2018 r. w pracowni 008 o godz. 10:45 odbędzie się spotkanie kulturowe uczniów zakwalifikowanych i będących na liście rezerwowej na wyjazd na staż do Pragi we wrześniu 2018 r. Zapraszamy.

0 komentarzy

Angielski II dla uczestników projektu „Eurostażysta”

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie “Eurostażysta”, w czerwcu br. uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego Joanna Perkowska.

0 komentarzy

Spotkanie informacyjne zakwalifikowanych na drugi staż

5 czerwca 2018 roku, we wtorek, w sali 008 o godz. 8.55 odbędzie się spotkanie informacyjne dla  uczniów zakwalifikowanych do udziału w drugim stażu w Pradze oraz dla tych z listy rezerwowej. Drugi staż w Pradze w ramach projektu „Eurostażysta” będzie trwał o 17 września do 5 października 2018 roku. Zapraszamy.

0 komentarzy

Lista zakwalifikowanych do projektu „Eurostażysta” – drugi staż

Dnia 30 maja br. zakończyliśmy rekrutację uczniów naszej szkoły na drugi staż realizowany w Pradze (w ramach projektu „Eurostażysta”), który odbędą w terminie 17.09.2018 r. – 05.10.2018 r.

0 komentarzy

Staż w Pradze w ramach projektu “Eurostażysta”

Po długim oczekiwaniu i wielu przygotowaniach uczniowie naszej szkoły z klas: III TB B, III TEl i III TEO odbyli staż w Pradze, w ramach miesięcznych praktyk szkolnych.

0 komentarzy
« 1 z 2 »

Ostatnie spotkanie przed wyjazdem pierwszej grupy na staż do Pragi

W czwartek, tj. 5 kwietnia 2018 roku, odbyło się ostatnie spotkanie pierwszej grupy uczniów z naszej szkoły, którzy wyjeżdżają na staż zagraniczny do Pragi w ramach projektu „Eurostażysta”.

0 komentarzy

Angielski dla uczestników projektu “Eurostażysta”

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się na staż w Pradze, w ramach projektu „Eurostażysta” realizowanego ze środków PO WER Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w miesiącach lutym i marcu br. uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego (15 godzin). Lekcje prowadził nauczyciel języka angielskiego Gerard Głośny.

0 komentarzy

Spotkanie w ramach projektu “Eurostażysta”

Uwaga Eurostażyści! Spotkanie dotyczące organizacji zajęć przygotowania językowego odbędzie się we czwartek 08.02.2018 o godzinie 11.30 w sali B210. Zapraszamy!

0 komentarzy

Lista zakwalifikowanych do projektu “Eurostażysta”

Dnia 22 grudnia br. zakończyliśmy rekrutację uczniów naszej szkoły na pierwszy staż realizowany w Pradze (w ramach projektu „Eurostażysta”), który odbędą w terminie 16.04.2018 r. – 04.05.2018 r.

0 komentarzy

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Pradze

W dniu 13.12.2017r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Eurostażysta” w ramach przygotowania kulturowego.

0 komentarzy

Spotkanie informacyjne przygotowujące do staży zagranicznych w Pradze

Dnia 5 grudnia br. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Eurostażysta”, który realizowany jest przez naszą szkołę ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

0 komentarzy