11 stycznia 2019 roku uczniowie wyjeżdżający na staż zapoznali się z zasadami skutecznego komunikowania się z czeskimi rówieśnikami, doskonalili umiejętność wyznaczania celów i ich realizacji oraz efektywnego i bezpiecznego wykorzystania czasu spędzanego za granicą państwa.

Z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchali i wymieniali się informacjami dotyczącymi historii Czech i ich relacji z Polską.