Przedstawiamy Państwu dokumenty dotyczące kształcenia zdalnego realizowanego w naszej szkole na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, sposób organizacji kształcenia zdalnego oraz harmonogram kształcenia zdalnego.

Procedura kształcenia na odległość


Platformy edukacji zdalnej:

 

 


PROBLEMY TECHNICZNE:

Odzyskiwanie haseł (procedura):

1. Aplikacja Teams, Moodle:
Proszę pisać prośby o odzyskanie zgubionych loginów i haseł poprzez dziennik Librus do nauczycieli: Bohdan Piktel lub Tomasz Deresz. W obydwu aplikacjach jest możliwość odzyskiwania hasło samodzielnie poprzez wskazany wcześniej adres e-mail lub numer telefonu.
W przypadku braku możliwości logowania się do dziennika Librus patrz punkt 2.

2. Dziennik Librus Synergia:
Proszę pisać prośby o odzyskanie loginu lub hasła na adres tderesz @ zst.suwalki.pl. Wymagana będzie dodatkowa weryfikacja tożsamości, szczegóły w odpowiedzi zwrotnej.