W Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach realizowane są zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Zajęcia w ramach programu w naszej szkole są realizowane w dwóch grupach: koszykówki oraz piłki siatkowej, prowadzonych dwa razy w tygodniu  w 60 – minutowych jednostkach.

Zajęcia SKS prowadzone w Zespole Szkół Technicznych w okresie wrzesień – grudzień 2019 roku

Lp. Rodzaj zajęć Dzień / godzina Prowadzący
1. Koszykówka chłopców Poniedziałek 17:00 – 18:00

Czwartek 17:00 – 18:00

Marcin Baranowski
2. Piłka siatkowa chłopców Wtorek 16:00 – 17:00

Czwartek 16:00 – 17:00

Lech Remiszko3.
3.
Badminton dziewcząt  i chłopców Poniedziałek 16:00 – 17:00

Środa  16:00 – 17:00

Andrzej Dudanowicz

 

Idea programu

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

 

Cele programu

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,  w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.