Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów kształcących się w zawodzie technik teleinformatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik do wzięcia udziału w projekcie „Europraktyka” poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją oraz oświadczeniem do 17 stycznia 2020 roku do Biura Projektu, które znajduje się w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w sekretariacie CKU (pok. nr 1) budynku BD.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Deklaracja

Regulamin

 

Informacje o projekcie:

Projekt „Europraktyka” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w ramach programu PO WER na zasadach programu Erasmus+.

Czas realizacji projektu od 01.12.2019r. do 30.11.2021r.

W ramach projektu przewiduje się wyjazd czterech 16 osobowych grup uczniów na trzytygodniowe staże zawodowe do Bolonii we Włoszech (pobyt na miejscu – 19 dni, podróż – 2 dni, łącznie – 21 dni).

W projekcie uczestniczyć będzie 64 uczniów z klas technikum: budownictwa, elektryk, grafiki i poligrafii cyfrowej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik, mechatronik i teleinformatyk.

Na staże wraz z każdą z grup uczniów wyjedzie 2 opiekunów, którzy będą wspierać uczestników podczas pobytu za granicą, monitorować bezpieczeństwo podczas podróży i czasu wolnego.

Główne cele projektu to:

– podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach poprzez udział w stażach zagranicznych u Partnera zagranicznego,

– zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników projektu,

– zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.


Aktualności

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach Programu Erasmus+

We wrześniu i październiku 2021 odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Panią Annę Lisowską z ZST w Suwałkach przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne do Bolonii (Włochy) w ramach projektu Europraktyka realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Bolonii

W dniu 23.09.2021r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Europraktyka” w ramach przygotowania kulturowego.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” – staż zawodowy w Bolonii

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2019/2020 

Wyniki rekrutacji na staż w Bolonii w ramach projektu „Europraktyka”

Dnia 10 lutego 2020 r. zakończyliśmy rekrutację uczniów naszej szkoły na pierwszy staż realizowany w Bolonii w ramach projektu „Europraktyka”, który odbędzie się w terminie 16.05.2020 r. – 6.06.2020 r.