W dniu 23.09.2021r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Europraktyka” w ramach przygotowania kulturowego.

W związku z tym, że uczniowie odbywać będą staże zagraniczne w firmach w regionie Emilia-Romania jest to działanie niezbędne, aby uczniowie mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu oraz włoskich uczniów odbywających staż w podlaskich firmach:
– informacje o Bolonii i Włoszech;
– specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
– przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc stażu w Bolonii oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży;
– przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji i możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstw z regionu Bolonii.

Projekt staży zagranicznych „Europraktyka” realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.