Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

l.p. klasa ilość tygodni
1. 3 TB (27) 4
2. 3TM  (11) 4
3. 3TEO (10) 4
4. 3TGP (31) 4
5. 3TAU (20) 4
6. 3TEL (14) 4
7. 3TE (14) 4
8. 3TMR (30) 4
9. 3TI  (30) 4