Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

l.p. klasa ilość tygodni Termin
1. 3 TBp (30) 4 06.09.2021 r. -01.10.2021 r.
2. 3TMp (16) 4
3. 3TELp (18) 4
4. 3TB (29) 4 04.10.2021 r. -29.10.2021 r.
5. 3TM (14) 4
6. 3TEL (11) 4
7. 3TAp (33) 4 25.10.2021 r. -21.11.2021 r.
8. 3TGp (19) 4
9. 3TIp (17) 4
10. 3TA (26) 4 22.11.2021 r. -19.12.2021 r.
11. 3TG (16) 4
12. 3TI (18) 4
13. 3TMRp (32) 4 07.02.2022 r. -04.03.2022 r.
14. 3TMR (33) 4 07.03.2022 r. -01.04.2022 r.