Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

  • montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
  • montaż systemów energetyki odnawialnej,
  • wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych,
  • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
  • rejestracja i obróbka obrazu,
  • użytkowanie obrabiarek skrawających.