Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w partnerstwie z Perfect Project Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: “Danplum”

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 70 (4K, 66M) uczniów/ uczennic i 6 (3K, 3M) nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 09.2022 r.

Planowane efekty:

  • podniesienie jakości kształcenia w szkole,
  • dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy i pracodawców,
  • zacieśnienie współpracy szkoły z pracodawcami,
  • uaktualnienie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • uzyskanie nowych kwalifikacji i kompetencji przez uczniów szkoły,
  • zdobycie doświadczenia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym.

Wartość projektu: 449 967,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 427 347,50 PLN, w tym:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 382 472,37 PLN

w ramach Budżetu Państwa 44 875,13 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 30.09.2022

Działania wynikające z projektu:

  1. Realizacja 40 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów ZST w Suwałkach
  2. Realizacja 6 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZST w Suwałkach
  3. Współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy