Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w partnerstwie z Perfect Project Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: “Danplum”

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 70 (4K, 66M) uczniów/ uczennic i 6 (3K, 3M) nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 09.2022 r.

Planowane efekty:

  • podniesienie jakości kształcenia w szkole,
  • dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy i pracodawców,
  • zacieśnienie współpracy szkoły z pracodawcami,
  • uaktualnienie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • uzyskanie nowych kwalifikacji i kompetencji przez uczniów szkoły,
  • zdobycie doświadczenia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym.

Wartość projektu: 449 967,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 427 347,50 PLN, w tym:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 382 472,37 PLN

w ramach Budżetu Państwa 44 875,13 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 30.09.2022

Działania wynikające z projektu:

  1. Realizacja 40 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów ZST w Suwałkach
  2. Realizacja 6 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZST w Suwałkach
  3. Współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy

 


Aktualności

Zajęcia z odnawialnych źródeł energii na Politechnice Białostockiej

W dniach 15, 22 i 29 września 2022 r. uczniowie klasy czwartej w zawodzie technik budownictwa uczestniczyli w serii zajęć z odnawialnych źródeł energii, które prowadzone były na Wydziale Budownictwa…

Staże w ramach projektu „DANPLUM” i „MECHNIX” – Podsumowanie

W dniach 4-29 lipca br. łącznie czterdziestu pięciu uczniów i trzech nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach realizowało staże zawodowe.

Spotkanie organizacyjne w związku z udziałem w wakacyjnych stażach zawodowych w Białymstoku

W dniu 1 czerwca br. miało miejsce spotkanie organizacyjne z uczniami zakwalifikowanymi na staże wakacyjne w ramach projektu „Mechnix” i „Danplum”. W trakcie spotkania ustaliliśmy wszystkie dane niezbędne do zamówienia…

Spotkanie rekrutacyjne na staże wakacyjne w ramach projektów „Danplum” i „Mechnix”

W dniu 7 kwietnia br.  w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach miało miejsce pierwsze spotkanie rekrutacyjne w związku z planowanymi w lipcu br. stażami. Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Technicznych…

Zajęcia z automatyki przemysłowej na Politechnice Białostockiej

W dniu 28 września 2021r. uczniowie klasy czwartej w zawodzie technik mechatronik uczestniczyli w pierwszych zajęciach z automatyki przemysłowej, które prowadzone były na Politechnice Białostockiej.

Staże w ramach projektu „Danplum” – podsumowanie

W dniach 5-30 lipca br. łącznie dwudziestu uczniów i siedmiu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Rekrutacja do projektu „Danplum”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach uczących się w zawodzie technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk i technik budownictwa do wzięcia udziału w pierwszej edycji staży zawodowych realizowanych w…