W dniach 4-29 lipca br. łącznie czterdziestu pięciu uczniów i trzech nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach realizowało staże zawodowe. Miały one miejsce w łącznie dziewięciu firmach z Białegostoku tj. DANWOOD S.A., JAZON Sp. z o.o., Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A, PLUM Sp. z o.o., KOTNIZ Sp. z o.o. Sp. K., Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe RADAMEX Radosław Omelańczuk, Experteam Sp. z o. o., Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. oraz MEDIA Sp. z o.o. Każdy z uczniów zrealizował łącznie 150 godzin stażu, natomiast nauczyciele – po 40 godzin. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane były w ramach projektów „Danplum” i „Mechnix” finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w projekcie z bardzo dobrym wynikiem. Za udział w stażu uczniowie otrzymali wysokie stypendia.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć: