Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach:

Imię i nazwisko
Stanowisko / Nauczany przedmiot
inż. Bagiński Marek przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr Baranowski Marcin wychowanie fizyczne
mgr Bielecka Marta przedmioty zawodowe branży bhp
mgr Bogucka Anna język angielski
mgr Boniszewski Lech dyrektor, informatyka
mgr Bucki Jarosław matematyka, praktyczna nauka zawodu
mgr Chalecki Paweł pedagog specjalny
mgr inż. Chmielewska Urszula przedmioty zawodowe z branży mechanicznej
mgr Chmielewska Marzena matematyka
mgr Daniłowicz-Wasilewska Dorota geografia
mgr inż. Deresz Tomasz przedmioty zawodowe z branży informatycznej i bhp
mgr Dudanowicz Andrzej wychowanie fizyczne, religia
mgr Erenc Łukasz matematyka
mgr Filipczuk Maciej historia, wos
mgr Giza Marlena biologia
mgr Głośny Gerard język angielski
mgr Grnyo Małgorzata biblioteka
Huszcza Marek przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr inż. Jachimowicz Tomasz przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr Jaśkiewicz Magdalena język polski
mgr Jaczewski Rafał język polski
Janulewicz Mateusz przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr Jurgielewicz Andrzej matematyka
mgr inż. Kalejta Henryk przedmioty zawodowe branży mechanicznej i mechatronicznej
mgr Kłoczko Paulina biologia, chemia
mgr Kobiałka Marzena język angielski, informatyka
mgr Kolenkiewicz Marta język niemiecki
inż. Kondracki Marek przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr Kosmowska Jolanta historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Kossa-Szoch Dorota wicedyrektor, język polski, filozofia
mgr Kowalewska Małgorzata religia
mgr Kowalewska Sylwia język rosyjski
mgr inż. Krasiński Janusz informatyka, przedmioty zawodowe branży elektronicznej
mgr inż. Kuczyńska Aneta przedmioty zawodowe branży mechanicznej i mechatronicznej
mgr inż. Kuczyński Artur Konrad wicedyrektor, przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr Kuś-Tomkiewicz Kamila język angielski
inż. Leśniewski Adam przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr Lisowska Anna język angielski
mgr Lubbe Lidia język angielski
mgr inż. Łukawski Dariusz przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr inż. Łaciński Piotr przedmioty zawodowe branży mechatronicznej
mgr Mazalewska Grażyna matematyka
mgr inż. Michalski Jan przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr inż. Mikołajczyk Bartłomiej wicedyrektor, przedmioty zawodowe branży mechatronicznej
mgr inż. Misiukiewicz Mariusz przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr Mórawska Magda język angielski
mgr Mrówczyńska Jolanta religia
mgr inż. Mrozek Jarosław bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Okrągła Joanna psycholog szkolny
mgr Orłowski Wiesław wychowanie fizyczne
mgr Parafinowicz Edyta język polski
mgr Pigiel Bogusława chemia, fizyka
mgr inż. Piktel Bohdan przedmioty zawodowe z branży telekomunikacyjnej, elektronicznej i elektrycznej
mgr inż. Poczobut Marta przedmioty zawodowe z branży budowlanej
mgr Pogorzelska Justyna wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Pomian Jan przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr Przekop Przymysław religia
mgr Raczkowski Paweł wychowanie fizyczne
mgr Radaszkiewicz Edyta język angielski
mgr Radziszewska Jowita matematyka
mgr Ratomski Michał biologia
mgr Remiszko Lech wychowanie fizyczne
mgr Rogalska-Balita Beata język angielski
mgr Rusanowski Szymon podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Sawicka Anita przedmioty z branży budowlanej
mgr Siwko Magdalena język polski
mgr Sobińska Justyna język rosyjski
mgr inż. Słuchocki Tomasz przedmioty zawodowe branży elektrycznej i elektronicznej
mgr Spudzis Marta historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
mgr inż. Stefanowska-Jachimowicz Grażyna przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr Stojanowska-Hościłowicz Aneta historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Stojanowski Hubert język polski
mgr Szymańska Beata pedagog szkolny
mgr Szymański Bogusław wychowanie fizyczne
mgr Śliwińska Edyta język angielski
mgr Świetlicka Anna język niemiecki
mgr Teodorowska Julia matematyka
mgr inż. Walendzewicz Tomasz przedmioty zawodowe branży elektrycznej
mgr inż. Wasilewski Leszek przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr Wawrzyn Wojciech przedmioty zawodowe branży poligraficznej, wf
mgr inż. Werpachowski Bogdan przedmioty zawodowe branży elektronicznej
mgr inż. Węcek Bogumił przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr inż. Zielepuza Daniel przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr inż. Złotorzyński Michał fizyka
mgr inż. Żyliński Bartosz Marek przedmioty zawodowe branży budowlanej, rysunek techniczny
mgr inż. Żukiewicz Małgorzata przedmioty zawodowe branży mechanicznej, doradztwo zawodowe