Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach:

Imię i nazwisko
Stanowisko / Nauczany przedmiot
mgr Bacewicz Katarzyna chemia, język niemiecki
inż. Bagiński Marek przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr Baranowski Marcin wychowanie fizyczne
mgr Bogucka Anna język angielski
mgr Boniszewski Lech wicedyrektor, informatyka
mgr Bucki Jarosław matematyka, praktyczna nauka zawodu
mgr Bykowski Andrzej informatyka, fizyka, przedmioty z branży graficznej
ks. mgr Chorąży Michał Adam religia
mgr Daniłowicz-Wasilewska Dorota geografia
mgr inż. Deresz Tomasz przedmioty zawodowe z branży informatycznej i bhp
mgr inż. Dębowska Agnieszka przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr Dudanowicz Andrzej wychowanie fizyczne, religia
mgr Erenc Łukasz matematyka
mgr Giza Marlena biologia
mgr inż. Giza Zbigniew przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr Głośny Gerard język angielski
mgr Grnyo Małgorzata biblioteka
mgr inż. Grygoruk Jerzy matematyka, przedmioty zawodowe branży elektrycznej
Huszcza Marek przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr Imielska Hanna biblioteka
mgr Jaśkiewicz Magdalena język polski
mgr Jurgielewicz Andrzej matematyka
mgr inż. Kalejta Henryk przedmioty zawodowe branży mechanicznej i mechatronicznej
mgr Kolenkiewicz Marta język niemiecki
mgr Kosmowska Jolanta historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Kossa-Szoch Dorota język polski, filozofia
mgr Kowalewska Małgorzata religia
mgr Kowalewska Sylwia język rosyjski
mgr inż. Krasiński Janusz informatyka, przedmioty zawodowe branży elektronicznej
mgr inż. Kuczyńska Aneta przedmioty zawodowe branży mechanicznej i mechatronicznej
mgr inż. Kuczyński Artur Konrad wicedyrektor, przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr Kuś-Tomkiewicz Kamila język angielski
inż. Leśniewski Adam przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr Lubbe Lidia język angielski
mgr Łapiński Janusz wychowanie fizyczne
mgr Łukawska Mirosława przedmioty ekonomiczne, biblioteka
mgr Mazalewska Grażyna matematyka
mgr inż. Michalski Jan przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr inż. Mikołajczyk Bartłomiej wicedyrektor, przedmioty zawodowe branży mechatronicznej
mgr Mrówczyńska Jolanta religia
mgr Musiałowicz Anna dyrektor, biologia
mgr Orłowski Wiesław wychowanie fizyczne
mgr Parafinowicz Edyta język polski
mgr inż. Piktel Bohdan przedmioty zawodowe z branży telekomunikacyjnej, elektronicznej i elektrycznej
mgr Pogorzelska Justyna wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Raczkowski Paweł wychowanie fizyczne
mgr Remiszko Lech wychowanie fizyczne
mgr Rogalska-Balita Beata język angielski
mgr Sawicka Anita przedmioty z branży budowlanej
mgr Spudzis Marta historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
mgr inż. Stefanowska-Jachimowicz Grażyna przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr Stojanowska-Hościłowicz Aneta historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Stojanowski Hubert język polski
mgr Szymańska Beata pedagog szkolny
mgr Szymański Bogusław wychowanie fizyczne
mgr Szymczak Monika matematyka
mgr Śliwińska Edyta język angielski
dr inż. Śliżewski Wojciech przedmioty zawodowe branży mechanicznej i mechatronicznej
mgr Świetlicka Anna język niemiecki
mgr Talarek Marzena język angielski
mgr Teodorowska Julia matematyka
mgr inż. Walendzewicz Tomasz przedmioty zawodowe branży elektrycznej
inż. Wasilewski Leszek przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr inż. Werpachowski Bogdan przedmioty zawodowe branży elektronicznej
mgr inż. Węcek Bogumił przedmioty zawodowe branży mechanicznej
mgr inż. Zielepuza Daniel przedmioty zawodowe branży budowlanej
mgr inż. Złotorzyński Michał fizyka
mgr inż. Żyliński Bartosz Marek przedmioty zawodowe branży budowlanej, rysunek techniczny
˙
Alicja Kolarczyk Główna księgowa