Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805 realizowany w ramach programu Erasmus+

W ramach projektu zostaną zrealizowany zostanie wyjazd uczniów (I kwartał 2023r.) na trzytygodniowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii (Walencja) w branżach zgodnych z obranym przez uczniów profilem kształcenia.

Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach (18 uczniów i 2 opiekunów) o profilach kształcenia zawodowego: technik automatyk, technik budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik, technik mechatronik, technik teleinformatyk.

Nauczyciele oprócz opieki nad uczestnikami staży będą pełnić nadzór merytoryczny realizowanej mobilności.

 

Główne cele projektu to:

– doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego,

– rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego.

– intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie w danym sektorze branżowym,

– radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym.

 

W ramach projektu uczniowi zapewniamy:

  • zajęcia przygotowawcze (językowe, kulturowe, pedagogiczne),
  • staże w międzynarodowych firmach,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,
  • certyfikaty potwierdzające staże zagraniczne,
  • transport i ubezpieczenie,
  • wycieczki kulturowe podczas pobytu w Hiszpani,

 

Termin rekrutacji: 01.12.2022 – 15.12.2022r.

Aby wziąć udział w projekcie i wyjechać na staż do firmy w Walencji należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu.

Dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w Biurze projektu pokój B3 (BDM).

 

Regulamin rekrutacji

  • formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1),
  • oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2),
  • deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 3),
  • Europass CV w j. angielskim ze zdjęciem wg. https://twoj-europass.org.pl/dokumenty/kreator-cv/

Załączniki do projektu – KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ

Regulamin Erasmus+

 


Aktualności

Spotkania ewaluacyjne z wyjazdu na staże zagraniczne do Hiszpanii

W dniu 2 marca 2023r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne z wyjazdu uczniów ZST w Suwałkach do Hiszpanii na staże zagraniczne w ramach projektu Akredytacyjnego o nr 2022-1-PL01-KA121-VET- 000057805 realizowanego jest…

Fotorelacja z pobytu w Walencji

Zajęcia pedagogiczne przygotowujące do wyjazdu na staże zagraniczne w Hiszpanii

3 lutego 2023 roku uczniowie wyjeżdżający na staż do Hiszpanii zapoznali się z zasadami skutecznego komunikowania się z hiszpańskimi rówieśnikami, dyskutowano o sytuacjach jakie mogą nas spotkać podczas stażu i…

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach Programu Erasmus+ 2022

W styczniu 2023 odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Panią Annę Lisowską z ZST w Suwałkach przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne do Walencji (Hiszpania)…

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Hiszpanii

W dniu 12.01.2023r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805 w ramach przygotowania kulturowego.

Spotkanie organizacyjne do zagranicznych staży w Walencji w Hiszpanii

W dniu 02.01.2023r. odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu Erasmus+ Akredytacja 2022 o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805 realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2022/2023