W styczniu 2023 odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Panią Annę Lisowską z ZST w Suwałkach przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne do Walencji (Hiszpania) w ramach projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805 realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.