Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach:

– Walendzewicz Krzysztof           – przewodniczący R. R.

– Walendzewicz Dorota                – zastępca przewodniczącego R. R.

– Tkaczyk Wojciech                      – zastępca przewodniczącego R. R.

– Poniatowska Renata                   – członek

– Ziatkowska Ewa                         – członek

– Wawrzonkiewicz Dariusz           – członek

– Wróblewska Renata                    – członek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach:

– Puza Katarzyna                            – przewodnicząca

– Czerniawska Renata                    – członek komisji

– Dolistowska Gabriela                  – członek komisji

 

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców ZST: 54936700070010001631830001