Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach:

– Anna Umińska                     – przewodniczący R. R.

– Dorota Walendzewicz       – zastępca przewodniczącego R. R.

– Waldemar Kołodziej           – członek (Skarbnik)

– Beata Skrocka                      – członek (sekretarz)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach:

– Beata Kożuchowska                     – przewodnicząca

– Aneta Grabowska                         – członek komisji

– Konrad Kłos                                    – członek komisji

 

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców ZST: 54936700070010001631830001