W dniu 12.01.2023r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805 w ramach przygotowania kulturowego.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu oraz koordynatora projektu:
– informacje o Walencji i Hiszpanii;
– specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
– przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc stażu w Walencji oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży;
– przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji i możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstw z regionu Walencji.

Projekt staży zagranicznych o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805 realizowany jest ze środków Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe