W dniu 7 kwietnia br.  w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach miało miejsce pierwsze spotkanie rekrutacyjne w związku z planowanymi w lipcu br. stażami.

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach uczących się w zawodzie: technik automatyk, technik mechatronik, technik mechanik, technik teleinformatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, mechanik monter maszyn i urządzeń oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie do wzięcia udziału w kolejnej edycji staży zawodowych realizowanych w firmach z Białegostoku. Planowany termin staży: 4-29.07.2022 r. Uczniowie mają zapewnione w ramach projektu m.in. transport, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, odzież roboczą, ubezpieczenie. Za zrealizowanie stażu z wynikiem pozytywnym przysługuje atrakcyjne stypendium.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w Kancelarii Uczniowskiej do 29 kwietnia 2022 r.