Od 11 października do 29 października 2021r. 16-osobowa grupa uczniów z Technikum w ZST w Suwałkach przebywała na stażach zawodowych w Bolonii we Włoszech.

Młodzież przygotowywała się do wyjazdu uczestnicząc w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, a także spotkaniach kulturowych i pedagogicznych.

Trzytygodniowe staże zawodowe u zagranicznych pracodawców były świetną okazją do nabycia nowych kwalifikacji i umiejętności branżowych. W projekcie uczestniczyli uczniowie kierunków: technik elektryk, elektronik, grafik i poligrafii cyfrowej, mechanik i teleinformatyk.

Staże zawodowe realizowane były w ramach projektu Europraktyka realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.