W dniu 5 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd  uczniów z Technikum w ZST w Suwałkach na staże zawodowych w Bolonii we Włoszech w ramach programu PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uczniowie wraz z opiekunami i koordynatorem podsumowali staże, uczniowie  ponadto wypełnili ankiety ewaluacyjne oraz raporty podsumowujące pobyt na stażach.