Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 9.04.2020 r., przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona do 26.04.2020 r. W Zespole Szkół Technicznych w dalszym ciągu kontynuujemy naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w klasach maturalnych nastąpi 24 kwietnia br. Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów klas czwartych planowane jest na 21.04.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące dalszego zdalnego kształcenia, jak również odbioru świadectw ukończenia szkoły, zostaną przekazane drogą elektroniczną za pośrednictwem iDziennika.

Egzaminy maturalne w bieżącym roku zostały przełożone na późniejszy termin – wstępnie czerwiec 2020 r. Szczegółowy harmonogram matur zostanie podany na co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Jednocześnie informuję, iż interesanci Zespołu Szkół Technicznych w dalszym ciągu obsługiwani będą za pomocą alternatywnych środków komunikacji:

e-mail: sekretariat@zst.suwalki.eu

tel. 87 565 36 30 sekretariat główny

tel. 87 565 36 33 sekretariat uczniowski

lub droga listowną.

Anna Musiałowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
w Suwałkach