W dniu 07.02.2019r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Eurostażysta” w ramach przygotowania kulturowego.

Przygotowanie kulturowe jest szczególnie ważne dla uczniów odbywających staże w ośrodkach kształcenia zawodowego w Pradze, aby mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki.
Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez koordynatora projektu:
– informacje o Pradze i Czechach;
– specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
– przedstawione zostały propozycje miejsc stażu w Pradze oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży;
– omówione zostały ośrodki kształcenia zawodowego w Czechach, w których młodzież będzie odbywać staż.

Ponadto uczestnicy odbyli z przedstawicielem Partnera czeskiego rozmowę przez Skype mającą na celu poznanie oczekiwań oraz wymagań podczas stażu.