Można głosować na nasze miasto poprzez serwis PortalSamorzadowy.pl, w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Suwałki nominowano za promocję zdrowia polegającą na prowadzeniu edukacji przedporodowej dla mieszkańców Suwałk.

W ramach akcji finansowano „Szkołę rodzenia”, w której, podczas zajęć, kobiety wraz z partnerami były przygotowywane do porodu naturalnego oraz do wypełniania nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Przekazywano wiedzę dotyczącą rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji. Promowano zachowania prozdrowotne w czasie ciąży, przekazywano informacje o ćwiczeniach możliwych do wykonania, niezagrażających przyszłej matce i dziecku.
Jeden kurs „Szkoły rodzenia” trwał około 8 tygodni. Szkoła funkcjonowała przez cały rok. W latach 2015-2018 ze szkoły skorzystało blisko 500 kobiet.

Głosowanie odbywa się pod tym adresem: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2019,47/miasto-suwalki,1634/