Kształcenie humanistyczne nie tylko uwrażliwia, ale także poszerza myślowe horyzonty oraz wpływa na erudycyjność.

W Zespole Szkół Technicznych podejmuje się szereg działań propagujących idee humanistyczne. W tym roku uczniowie będą zgłębiać wiedzę na temat postaci i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, gdyż 2019 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem tegoż prozaika, eseisty i publicysty.

W styczniu zespół humanistów w ramach ,,Spotkań z tekstem kultury” podsumował rok Zbigniewa Herberta (2018). Uczniowie z klas II TB i II TMR, czyli Nikola Skowina, Patryk Wróblewski, Arkadiusz Grzędziński oraz Mateusz Krzywicki społeczności szkolnej zaprezentowali wybrane wiersze poety, fragmenty prozy, w tym listów.

Była to inicjatywa nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli bibliotekarzy.