Pierwszy rok realizacji projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” za nami. Przez ten czas 278 uczniów Zespołu Szkół Technicznych skorzystało ze wsparcia pochodzącego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

W 2018 roku zrealizowaliśmy:

 • 40 godzin warsztatów z kompetencji miękkich dla 50 uczniów
 • 40 godzin warsztatów z kreatywności dla 50 uczniów
 • 60 godzin dyżurów doradcy zawodowego w szkolnym punkty informacji i kariery
 • wakacyjne praktyki zawodowe dla 8 uczniów  Branżowej Szkoły I Stopnia
 • 140 godzin szkolenia Cisco Networking Academy dla 16 uczniów
 • 140 godz. zajęć w ramach trzech kół naukowych dla 30 uczniów: KOŁO MECHANICZNE, KOŁO NAUKA RYSUNKU ODRĘCZNEGO ORAZ PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 3D, KOŁO FIZYCZNE,
 • 16 godzin zajęć z języka angielski branżowego dla 10 uczniów
 • 80 godzin zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego dla uczniów z zawodów technik budownictwa i technik mechatronik
 • 113 godzin zajęcia wyrównawczych dla 70 uczniów
 • 400 godzin indywidualnych zajęć wyrównawczych dla 10 uczniów
 • 74 godziny szkolenia specjalistycznego z zakresu kursu : Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie dla 15 uczniów
 • 125 godzin szkolenia specjalistycznego z zakresu kursu : Montaż instalacji elektrycznej w OZE dla 15 uczniów

Utworzyliśmy dwie klasy patronackie :

 • we współpracy z firmą SALAG dla 40 uczniów klas III z zawodu technik mechatronik
 • we współpracy z firmą MALOW dla 10 uczniów klasy II z zawodu technik mechanik

Doposażyliśmy trzy pracownie:

 • pracownię programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • pracownię technologii robót betoniarskich i zbrojarskich
 • spawalnię

Przyznaliśmy stypendia dla 10 uzdolnionych uczniów

Umożliwiliśmy podnoszenie kompetencji kadrze dydaktycznej :

 • szkolenia z zakresu tworzenia autorskich programów nauczania
 • studia podyplomowe
 • staże zawodowe