Dnia 18.06.2019 rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego dla uczestników projektu „Eurostażysta”, który realizowany jest przez naszą szkołę ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Zajęcia mają na celu podniesienie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego, jakie uczestnicy stażu mogą napotkać podczas wyjazdu za granicę. Na pierwszych zajęciach uczestnicy wypełnili również formularz euro CV w języku angielskim. Zajęcia będą kontynuowane po wakacjach we wrześniu przed wyjazdem do Pragi.