W dniu 03.09.2018 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży.

Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli właściwe zachowanie się w nowych, nietypowych  sytuacjach, doskonalili umiejętność wyznaczania i osiągnięcia celów oraz efektywnego wykorzystania  czasu stażu na kształtowanie umiejętności zawodowych. Zajęcia prowadziła wicedyrektor Małgorzata Żukiewicz pełniąca również funkcję doradcy zawodowego w szkole.