W okresie od 6 lutego do 10 marca 2019 roku w szkole są prowadzone zajęcia językowe przygotowujące uczniów do wyjazdu do Czech w ramach projektu Eurostażysta.

Uczniowie ćwiczą umiejętność komunikacji, odgrywają scenki z życia codziennego tak, by podczas pobytu za granicą nie zaskoczyła ich żadna trudna rozmowa.