W dniu 10.09.2018r. w ramach przygotowania kulturowego odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Eurostażysta”.

Projekt ten realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jest to działanie niezbędne, ponieważ staże uczniowie odbywać będą w ośrodkach kształcenia zawodowego w Pradze. Takie spotkania ułatwiają uczniom odnalezienie się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki

Podczas spotkania koordynator projektu pan Grzegorz Orłowski przekazał informacje:

  • o Pradze i Czechach;
  • specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
  • propozycjach miejsc stażu w Pradze oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży;
  • o ośrodkach kształcenia zawodowego w Czechach, w których młodzież będzie odbywać staż.