W dniu 05.09.2019 r., w ramach przygotowania kulturowego, odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Eurostażysta”.

Podczas spotkania, koordynator projektu przedstawił:
– informacje o Pradze i Czechach;
– specyfikę regionu, jego kultury, panujących zwyczajów oraz języka;
– propozycje miejsc stażu w Pradze,
– kulturową ofertę umożliwiającą atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

Czeski partner odpowiadał na pytania uczniów wyjeżdżających na staże.
Zaprezentowane zostały również  ośrodki kształcenia zawodowego w Czechach, w których młodzież będzie odbywać staż.