13 czerwca 2019r. w ramach doradztwa grupowego realizowanego w projekcie „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”, uczniowie klasy trzeciej technik mechatronik uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Irpark Sp. z o.o.  oraz WTmachine w Suwałkach, która zdobyła pierwsze miejsce w 12. edycji konkursu „Innowacje 2018” w kategorii Produkcja – Firma mikro. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to firma rodzinna, założona i prowadzona przez pana Piotra Kaplińskiego i jego brata, pana Jana Kaplińskiego, którzy są absolwentami naszej szkoły. Przykładowymi projektami, które dotychczas  zostały w niej zrealizowane, lub nad którymi aktualnie trwają prace to: wielopoziomowy automatyczny parking rowerowy oferujący możliwość bezpiecznego pozostawiania rowerów, jak również optymalnego wykorzystania przestrzeni miejskiej, mobilny system ładowania baterii dla miejskiego systemu wypożyczania elektrycznych rowerów miejskich, urządzenie do paletyzacji, urządzenie do etykietowania po przez nadruk na plastikowych opakowaniach gotowego produktu dla firmy kosmetycznej oraz urządzenie do automatycznego wykrawania otworów w profilach okiennych.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak powstał i czym zajmuje się Irpark. Otrzymali również cenne wskazówki dotyczące planowania własnej drogi edukacyjno-zawodowej oraz umiejętnego wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole zawodowej, tym bardziej że obszar działalności  firmy  związany jest z branżą mechatroniczną w zakresie budowy urządzeń i maszyn przemysłowych. Mieli również niepowtarzalną okazję poznać bliżej firmę, pracujące tam osoby i przyjrzeć się środowisku, w jakim są projektowane i konstruowane urządzenia przeznaczone dla klientów z całego świata.

Przyszli mechatronicy z wielkim zainteresowaniem oglądali bazę przedsiębiorstwa, nowoczesne stanowiska projektowe, obrabiarki CNC i stanowisko spawalnicze. Zadawali ciekawe  pytania, na które z wielkim entuzjazmem i uśmiechem odpowiadali właściciele przedsiębiorstwa. Pan Piotr Kapliński wspomniał również o możliwościach zatrudnienia lub nawiązania współpracy z Irparkiem, zachęcał do pogłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań technicznych i pełnego angażowania się w to, co się robi.

Na uwagę zasługuje również fakt, że obecnie w przedsiębiorstwie zatrudnieni  są absolwenci naszej szkoły, co świadczy o tym, że nauka w Zespole Szkół Technicznych daje szansę znalezienia pracy i rozwoju w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a z czasem – założenia własnej firmy.