Komunikat dotyczący przedłużenia zawieszenia zajęć

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 9.04.2020 r., przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona do 26.04.2020 r. W Zespole Szkół Technicznych w dalszym ciągu kontynuujemy naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w klasach maturalnych nastąpi 24 kwietnia br. Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów klas czwartych planowane jest…

Czytaj dalej

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach są zawieszone. W związku z tym, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych od jutra nie przychodzą do szkoły a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Uczniowie – młodociani pracownicy nie uczęszczają na zajęcia…

Czytaj dalej