Od 2 stycznia 2019 r. ruszył nabór uczniów na następujące formy wsparcia realizowane w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”:

  • zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedsiębiorczości w wymiarze 30 godz.
  • zajęcia przygotowujące do podjęcia studiów – zajęcia z matematyki na poziomie rozszerzonym w wymiarze 60 godz.
  • indywidualne zajęcia wyrównawcze dla 10 uczniów w wymiarze 10 godz. na kwartał
  • kursy projektowania procesów wytwórczych – programowanie CAM dla uczniów z klas II-IV z zawodów technik mechanik i technik mechatronik
    w wymiarze 60 godz.
  • anglojęzyczny kurs projektowania i montowania układów automatyki dla uczniów klas II-IV z zawodów : technik mechatronik, technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik oraz technik automatyk w wymiarze 30 godz.

Chętnych proszę o zgłaszanie się do 18.01.2019 r. u Pani Marty Rutkowskiej (kancelaria uczniowska szkoły) zgodnie z wzorem deklaracji uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia oraz kartę zgłoszeniową do udziału
w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.