W dniach od 4 do 6 listopada 2019 r. uczniowie z klas: czwartej technik mechanik oraz trzeciej technik mechatronik uczestniczyli  w wyjazdach edukacyjnych do firm.

Młodzież  zapoznała się z nowoczesnymi technologiami. Skupiono się głównie na największych elektrowniach wodnych, których nie ma w północno-wschodniej Polsce. W Elektrowni Porąbka Żar – jedynej podziemnej elektrowni w kraju oraz Zespole Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce zgłębiano wiedzę na temat procesu przetwarzania energii wodnej na  energię elektryczną.  Kolejnymi punktami w harmonogramie było zwiedzanie  Kopalni Soli w Bochni oraz krótka wizyta w Sandomierzu.

Wyjazd odbył się w ramach realizacji zadań wynikających z projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałk i został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego.