Drugi semestr roku szkolnego 2017/2018 dla Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach upłynął pod znakiem wcielania w życie projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”.

Realizacja projektu rozpoczęła się uroczystą inauguracją 26 marca 2018 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. Naszą szkołę reprezentowała dyrektor Pani Anna Musiałowicz, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz młodzież klasy pierwszej technik mechatronik oraz drugiej technik budownictwa. 

W ramach projektu przez pierwsze miesiące w ZST zorganizowano zajęcia pomagające uczniom nadrobić zaległości w nauce, jak również takie, które umożliwiły rozwinięcie zainteresowań czy poszerzenie zdobytych już umiejętności.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się warsztaty z kreatywności przeprowadzone dla pięciu grup uczniów z różnych kierunków kształcenia:

1. Warsztaty pn. „Nowatorska kreatywność w procesie uczenia się”, skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik, koncentrowały się na poznaniu oprogramowania firmy Autodesk AutCAD 2013 w celu sporządzania i odczytu dokumentacji technicznej.

2. Warsztaty dla  uczniów klasy drugiej technik elektryk pn. „Świat elektryka” umożliwiły młodzieży utrwalenie zasad sporządzania dokumentacji oraz wykonanie prostych urządzeń elektrycznych.

3. Na zajęciach „Automatotechnik” uczniowie klas technikum poznawali nowoczesne rozwiązania techniczne dotyczące układów sterowanych automatycznie urządzeniami mechanicznymi i mechatronicznymi oraz systemami energetyki odnawialnej.

4. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych miała możliwość zgłębienia wiedzy na temat różnych zasad projektowania dzięki warsztatom pn. „Projektowanie graficzne”.

5. Warsztaty pn. „Kreatywny rysunek architektoniczny” miały na celu wyposażenie ucznia w wiedzę oraz umiejętności manualne w zakresie technik rysunkowych.

Projekty wykonane podczas zajęć warsztatowych wzbogaciły stoisko projektowe na tegorocznych targach edukacyjnych, a prace naszych uczniów cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników wydarzenia.

Kolejną propozycją, cieszącą się niemałym powodzeniem, były zajęcia informatyczne w ramach Akademii CISCO dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych, polegające na kształceniu uczestników w taki sposób, aby przygotować ich w stopniu pozwalającym na zdanie egzaminów certyfikacyjnych IT. Na zajęciach uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym. IT Essentials PC Hardware and Software – to kurs obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT.

Od kwietnia 2018 roku, dzięki środkom z projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”, funkcjonować zaczęły dwa koła naukowe. Pierwsze – „Projektowanie graficzne 3D” – przeznaczone dla uczniów z kierunków technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Drugie – to koło skierowane do młodzieży kształcącej się w zawodach technik mechatronik oraz technik automatyk pn. „Projektowanie 3D z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk AutoCAD 2013. Warsztaty: adaptacyjność następczyni parametryzacji”.

W drugim kwartale 2018 roku pedagog naszej szkoły przeprowadziła warsztaty z kompetencji miękkich dla pięciu grup młodzieży, na których uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. o sposobach radzenia ze stresem czy istocie sprawnej komunikacji w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Ponadto młodzież naszej szkoły chętnie korzystała z zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, tj.: grupowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego, z matematyki oraz przedmiotów budowlanych, a także indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i wspierające uczniów zdolnych czy zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych z przedmiotów budowlanych. Dzięki prawidłowo wykorzystanemu wsparciu uczniowie mieli możliwość kompleksowego przygotowania się do egzaminów zawodowych, nadrobienia zaległości w nauce oraz poszerzenia zdobytej już wiedzy.

Warto podkreślić, że uczniowie Technikum nr 3 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Suwałkach (kształcący się w zawodach cukiernik i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) w okresie wakacyjnym uczestniczą w stażach oraz praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, których głównym celem jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Także nauczyciele (dziesięć osób) Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach skorzystali z zadań wynikających z realizacji projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki” poprzez uczestnictwo w szkoleniach odnośnie tworzenia autorskich programów nauczania. Dwaj nauczyciele kształcenia zawodowego, w celu rozwijania swojego warsztatu, zobowiązali się do uczestnictwa w dwutygodniowych wakacyjnych stażach w przedsiębiorstwach związanych z nauczaną przez nich branżą.

Również w ramach projektu, od kwietnia br., w każdy wtorek, od godziny 15.30 do 17.30 otwarte dyżury pełni doświadczony doradca zawodowy, który udzieli pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia (w zakresie wyboru studiów, szkoleń, kursów itd.), służy pomocą w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomaga przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych itp. Zapraszamy serdecznie.

Większość zrealizowanych już zajęć będzie cyklicznie powtarzana przez cały okres trwania projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”. Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy więc do śledzenia naszej strony internetowej lub bezpośredniego kontaktu z koordynatorem Panią Martą Rutkowską (kancelaria uczniowska).