Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego “Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektrycznych do 1 KV” w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu” odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2019 r.

Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 35 – AULA BDM Termin szkolenia: 12-13.01.2019 r.

Godzina rozpoczęcia zajęć: 08.00

Szkolenie w dniu 13.01.2019 r. zakończy się egzaminem. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu na egzaminie muszą mieć przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).