Adam Leśniewski i Henryk Kalejta, dwaj nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. uczestniczyli w 40-godzinnym kursie z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Profesjonalne szkolenie zorganizowane w firmie ABPLANALP w Warszawie – dostawcy nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie na rynek Polski – obejmowało swym zakresem poznanie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS. Kurs zakończył się certyfikowanym egzaminem. Nauczyciele uzyskali certyfikat “Certyfikowany Instruktor CNC” firmy HAAS, która od lat wspiera w Polsce szkoły zawodowe w uzyskiwaniu przez ich pracownie kształcące w zawodach związanych z obrabiarkami do obróbki skrawaniem certyfikatów HTEC (Centrów Edukacji Technicznej Haas).

Szkolenie doskonalące dla nauczycieli w zakresie kompetencji zawodowych finansowane było z projektu unijnego „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.