Od  listopada 2018 r. rusza 16-godzinny kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV” w zakresie obsługi, konserwacji, remontów
i montażu dla 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Zajęcia realizowane będą przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”.

Zgłoszenia zgodnie z wzorem deklaracji uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia oraz kartę zgłoszeniową do udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy złożyć do dnia 26.10.2018 r. do godz. 15.30 w kancelarii uczniowskiej szkoły u Pani Marty Rutkowskiej. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.