Zapraszamy uczniów do realizacji  projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Jeśli masz ciekawy, innowacyjny pomysł – pomożemy Ci go zrealizować!!

Celem realizacji projektów jest rozwój pasji i umiejętności zawodowych, popularyzacja wśród młodzieży szkolnej kształcenia zawodowego, kształtowanie kompetencji kluczowych umożliwiających sprostanie wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Projekt badawczo-wdrożeniowy składa się  2 etapów:

Etap pierwszy

I etap realizacji projektów badawczo−wdrożeniowych, wewnątrzszkolny, polega na przygotowaniu prezentacji dotyczącej pracy konkursowej, dokumentacji technicznej i modelu projektu lub innej formy. Zostanie ona zaprezentowana Komisji d.s. wyborów grantów, w której skład wejdą pracodawcy. Spośród zaprezentowanych przez uczestników prac konkursowych w każdej szkole zostanie wybrany jeden, który otrzyma grant na realizację w wysokości 5000 zł. Komisja ustala Zespół zakwalifikowany do II etapu na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji (w skali od 0 do 10). Komisja uwzględnia pomysłowość, kreatywność, jakość wykonania, form estetycznych pracy, oryginalność i innowacyjność pracy.

Etap drugi

W II etapie realizacji projektów badawczo−wdrożeniowych ze zwycięskiego zespołu zostanie utworzone koło naukowe. Koło przewidziane jest na średnio 5 osób.  Zajścia (30 godz.) prowadzone będą przez nauczycieli oraz nauczycieli akademickich, którzy poprowadzą wybrane tematy zajęć. Ponadto każde z kół będzie dysponowało grantem na realizację projektu, z którego środki będą mogły być wykorzystane na m.in materiały, urządzenia, produkty potrzebne do realizacji projektu, specjalistyczne zajścia wyjazdowe do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjno−naukowych.

Na zakończenie realizacji projektu uczestnicy poszczególnych kół przygotują prezentację efektów pracy w atrakcyjnej formie multimedialnej. Powstałe w ten sposób materiały zamieszczone zostaną w Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej (PPE).

 

Termin zgłoszenia projektów: 17  grudnia 2018 r.