Zaangażowanie uczniów naszej szkoły w projekt “Ekopobudka dla Ziemi” zostało docenione i nagrodzone certyfikatem “Dobrze zaprojektowana Szkoła 2021”. Jest to projekt, który realizujemy od roku i ma na celu promowanie ekologicznej postawy i świadomej odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.