Projekt Prefconstructions jest kolejnym działaniem w ramach programu Erasmus +. Jego bezpośrednimi adresatami są nauczyciele kształcenia zawodowego z Polski, Litwy i Łotwy. Nasz kraj reprezentuje czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych branży budowlanej, w tym nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach – Pani Anita Sawicka.

Celem projektu jest zdobywanie wiedzy w zakresie skutecznego kształcenia zawodowego w branży budowlanej oraz wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej.

W ramach projektu Prefconstruction przygotowano raport, będący diagnozą obecnej sytuacji w każdym z krajów uczestniczących w projekcie w zakresie szkolnictwa zawodowego branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa szkieletowego.

Zwieńczeniem projektu będzie m.in. wizyta w zakładzie produkcyjnym firmy Danwood, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość zobaczenia kolejnych kroków powstawania prefabrykowanych domów szkieletowych.