Poniżej przedstawiamy harmonogram kursów zawodowych:

– Kurs II stopnia w zawodzie krawiec rozpoczyna się od 03.09.2019 r. do 27.09.2019 r.

– Kurs III stopnia w zawodzie krawiec rozpoczyna się od 28.10.2019 r. do 22.11.2019 r.