Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz nauczyciele języka polskiego w dniach 24-29 lipca 2023 roku uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Język wśród ludzi – człowiek w języku”. Obrady plenarne podzielono na siedem sekcji tematycznych: człowiek w języku polskim, kultura duchowa i materialna odzwierciedlone
w języku, co mówią nazwy własne o człowieku?, różne metody odkrywania człowieka w języku, człowiek jako homo loquens, człowiek jako homo scribens, wartości i antywartości w różnych kulturach i językach. Ponadto przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w ciekawych warsztatach gwaroznawczych „Dialogu pokoleń”, które stanowiły część programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem owego projektu było ocalanie od zapomnienia przeszłości języka i kultury regionu, a w szczególności zapisywanie dawnych słów gwarowych, które dzisiaj są używane już tylko przez najstarszych mieszkańców Suwalszczyzny. Tegoroczne spotkanie było o tyle ciekawe, iż mogliśmy wysłuchać wielu interesujących wykładów językoznawców z różnych ośrodków akademickich Polski.

Każda szkoła i reprezentujący ją uczniowie przedstawiali wyniki kilkumiesięcznych badań, opowiadali o tym, jak przeprowadzali wywiady z mieszkańcami okolicznych wsi, jak przebiegał proces nagrywania ich wspomnień i notowania słów, które obecnie zachowały się jeszcze w mowie najstarszego pokolenia. Ponadto młodzież mogła ocenić swoją sprawność ortograficzną, biorąc udział w IV Dyktandzie Dialogu pokoleń, które odbyło się 27 lipca 2023 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – każdy uczestnik otrzymał nagrodę, zaś niektórych szczególnie wyróżniono – Aniela Gejdel zajęła I miejsce!