Nasza szkoła kształci w następujących kierunkach:

Technikum nr 3 w Suwałkach:

 • Technik mechatronik,
 • Technik mechanik,
 • Technik budownictwa,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technik teleinformatyk,
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • Technik elektryk,
 • Technik elektronik,
 • Technik automatyk,
 • Technik energetyk,
 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach:

zawody w tradycyjnej formie nauczania:

 • Monter sieci telekomunikacyjnych,
 • Elektryk,
 • Ślusarz,
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń,

zawody w kształceniu młodocianych pracowników tzw. klasa wielozawodowa poza naborem elektronicznym:

 • wielozawodowa: cukiernik, elektryk, elektromechanik, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, ślusarz, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych i inne zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców