Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach są zawieszone. W związku z tym, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych od jutra nie przychodzą do szkoły a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Uczniowie – młodociani pracownicy nie uczęszczają na zajęcia do szkoły, natomiast przygotowanie zawodowe u pracodawcy realizują na dotychczasowych zasadach. Wszystkie kursy dokształcania zawodowego realizowane w formie turnusów są również zawieszone.

Wszystkich uczniów bardzo proszę o ograniczenie aktywności pozaszkolnej, zachowanie zasad higieny oraz śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły, jak również komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w zakresie sytuacji epidemiologicznej naszego kraju.

Anna Musiałowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Zawieszenie zajęć – informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej