Świadomość ekologiczna jest postawą człowieka, który jest świadomy odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Żyjemy w czasach, kiedy na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, powietrze, woda, gleba są nieustannie zanieczyszczone. Ważne jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej i podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. W tym celu w ubiegłym roku rozpoczęliśmy projekt „Ekopobudka dla Ziemi”. Chcąc przypomnieć o projekcie i promować świadomość ekologiczną wśród młodzieży ZST, uczniowie klasy 1 technik grafiki i poligrafii cyfrowej zaprojektowali loga, które prezentujemy poniżej.