Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnym sukcesie krwiodawców Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, którzy dzieląc się cząstką siebie zajęli I miejsce w etapie okręgowym XV edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych „Największa ilość oddanej krwi w ramach Turnieju”.  

Dyplom oraz statuetkę potwierdzające, że nasi uczniowie mają ogromne serca odebrała pani dyrektor Anna Musiałowicz w dniu 8 maja bieżącego roku w Białymstoku podczas uroczystej Konferencji z okazji 100-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowanej przez podlaski oddział tej organizacji. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta i województwa, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, straży pożarnej i granicznej, policji, samorządowcy. Honorowi dawcy krwi otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a także Odznaki Honorowe PCK.

Już od 15 lat nasi uczniowie pokazują, że stać ich na bezinteresowną pomoc i że są otwarci na potrzeby innych, cyklicznie plasując się w czołówce ww. konkursu.

Wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do sukcesu, dziękujemy. Wierzymy, że w przyszłym roku szkolnym przynajmniej taka sama ilość pełnoletnich uczniów przystąpi do kolejnej edycji Turnieju bez względu na wyniki konkursu, dyplomy, czy statuetki, bo nie da się przeliczyć na jakiekolwiek dobra materialne tego, co robią.