UWAGA UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM!

Próbna matura z przedmiotów obowiązkowych odbędzie się w dniach 19- 20- 21 listopada 2018 r. od godz. 11.45 w salach zgodnie z załączonym harmonogramem.

Proszę uczniów o punktualne zgłoszenie się do właściwej sali w czasie przerwy 11.30-11.45.

Szkoła zapewnia słowniki na język polski i tablice matematyczne.

Zdający mogą korzystać z kalkulatora prostego, który zapewniają we własnym zakresie.

Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Harmonogram matura próbna