Już niedługo rozpocznie się budowa Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suwałkach. Placówka zostanie dostosowana do nowoczesnych standardów kształcenia dla osób kształcących się w zawodach branż: budowlanej, OZE i mechanicznej. Koszt to ponad 3,5 mln zł.

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach” obejmuje rozbudowę budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suwałkach przy ulicy Sejneńskiej 33A, funkcjonującego w strukturach naszej szkoły. Przebudowany obiekt będzie przeznaczony  do realizowania zajęć z  kształcenia praktycznego, przedmiotów branży budowlanej, OZE i mechanicznej oraz jako ośrodek egzaminacyjny, do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:

  • technik budownictwa,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik mechanik
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanego we współpracy z pracodawcami  poprzez rozbudowę budynku warsztatów i zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu.  14 pracowni do praktycznej nauki zawodu zostanie przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie i nowoczesny sprzęt jako wyposażenie warsztatów.