Patronką roku 2023 została obwołana Aleksandra Piłsudska – wybitna działaczka niepodległościowa i społeczna. Uczniowie z klas 1 TGA i 1 TMR odwiedzili Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej, by zgłębić biografię suwałczanki.

Młodzież z ZST aktywnie uczestniczyła w zajęciach, które poprowadził Pan Piotr Kuczek z Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej. Uczniowie dowiedzieli się, jak przebiegała młodość Oli z ulicy Krzywej oraz jak ryzykownych inicjatyw podejmowała się w dorosłości, by przyczynić się do odrodzenia polskiej państwowości.

Druga żona marszałka Józefa Piłsudskiego nie akceptowała stereotypowych ról społecznych przypisywanych ze względu na płeć. Mimo że w jej czasach kobiety dyskryminowane były w sferze edukacyjnej i zawodowej, Aleksandra Piłsudska zabiegała o uzyskanie gruntownego wykształcenia i nie ograniczała się jedynie do prowadzenia domu. Brała ona czynny udział w walkach o niepodległość, a tym samym przysłużyła się swoją postawą do przyznania kobietom pełni praw wyborczych w wolnej Polsce.

Młodzież zgodnie uznała, że Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska to wyjątkowa postać w historii naszego kraju – patriotka i aktywistka, której dokonania warto znać.

Opiekę nad uczniami sprawowały: Magdalena Siwko i Magdalena Jaśkiewicz.