W sekretariacie uczniowskim dostępne są wnioski o stypendium w szkole. Proszę o odbiór, wypełnienie oraz dostarczenie wypełnionych wniosków do sekretariatu. Ostateczny termin składania wniosków to 15 września 2020 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium to 528 zł netto na jednego członka rodziny.

Katalog zakupów na stypendium szkolne

Oświadczeni – numer konta

Oświadczenie wnioskodawcy 2020/2021

Wniosek o stypendium – nowy 2019